Kişisel Verilerin Toplanması Bildirimi

Şirketimiz; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (adı-soyadı, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, üyeliğin sosyal medya kanalıyla yapılması halinde bu platformlardan paylaşılmasına izin verilen bilgiler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı

Kişisel verileriniz, Aracımo kapsamında üye kaydınızın oluşturulması, kişisel üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, online ve/veya fiziki ödemelerin yapılması, teklif verilmesi, üye işyerleri/müşteriler, istenmeyen e-postaların iletilmemesine, doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanına girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması, sunulan hizmetlerin kalitesinin ölçülmesi/değerlendirilmesi amacıyla, bu hizmeti sağlayan iş ortaklarıyla, iş ortakları ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hizmetlerle ilgili bilgi verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınıza daha iyi hizmet sunulabilmesi adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenlemesi, açıklanması, yurtiçi ve yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

 

Kişisel verilen aktarılması

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Milli Piyango İdaresi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca açık rızanız ile birlikte kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarıyla, müşteri/üye işyerleri ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verilerin toplanma yöntemi

İnternet sitesi, mobil aplikasyon, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

Kişisel verilerin korunması kanunundan doğan haklarınız

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilecektir.

Mail: info@aracimo.com

Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0549 770 72 22

 

Kişisel olmayan bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, talep edilen ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce sitemizin üst kısmında yer alan bilgilendirme çubuğunu okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ettiğinizi bildirmiş olursunuz.

 

Gizlilik ilkeleri

Bu gizlilik ilkesi sadece bu site için geçerlidir ve web sayfaları üzerindeki veya yönlendirme yapılan ya da link verilen diğer siteler için geçerli değildir. Bu siteye girerek ve kullanarak, bu gizlilik ilkelerini açıkça kabul etmektesiniz. Bu gizlilik ilkelerini kabul etmiyorsanız, lütfen bu siteyi kullanmayınız.

Aracımo kullanıcılar tarafından satış, ziyaret trafiği, ilgili site bilgileri, toplu istatistikler konusunda bilgi vermeye yetkili kılınmış olup bu bilgiler kişisel detayları içermeyecektir.

Sorularınıza yanıt verebilmek, isteklerinizi yerine getirmek ya da interaktif müşteri programlarını yönetebilmek için, isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri istememiz gerekebilir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve www.aracimo.com web sitesine üye olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde tutulmaktadır.

Bu bilgiyi, isteklerinize yanıt vermek, sizinle posta, e-posta ya da telefon yoluyla yeni ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyonlarımız hakkında bilgi vermek amacıyla iletişim kurmak için kullanabiliriz. Herhangi bir hizmet isteğinde bulunursanız ya da bu siteye içerik sunarsanız, isteğinizi işlememiz ya da yerine getirebilmemiz için gerekli ek bilgiler için sizinle temas kurmamız gerekebilir.

İlaveten, Aracımo, İnternet Protokol (IP) adresiniz, bilgisayarınızın işletim sistemi, tarayıcı tipiniz, işlem trafiği ya da herhangi ilgili web sitelerinin adresi gibi belirli teknik bilgiyi toplamamıza imkan veren teknolojileri kullanabilir.

Herhangi bir zamanda günlük mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz maillerin alt kısmında bulunan “E-Bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e- bülten üyeliğinden tek tıkla veya aşağıdaki e-posta adresine yazarak kolayca çıkabilirsiniz.

info@aracimo.com
Adres: Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Cd. No:6, 34885 Sancaktepe/İstanbul

 

Güvenli bilgi alışverişi 

Kişisel bilgileri, ister şahsen ister telefonla isterse internet üzerinden paylaşırken her zaman risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli ya da dış müdahale korumalı olmadığını kabul etmektesiniz.

Aracımo kişisel bilginize yetkisiz erişime ve hatalı kullanıma ilişkin riskleri önlemek veya asgariye indirmek için tedbir alma hususunda azami gayret göstermektedir. Kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri toplarken kullanılan şifreleme teknolojisi bunlardan biridir.

Zaman zaman, kullanıcıyı tanımlamaya yarayan “cookie”ler kullanıcı bilgisayarına yerleştirilebilir.

Bir velinin ya da yasal temsilcinin yazılı izni olmadan 18 yaşın altındaki şahıslar tarafından www.aracimo.com ’a bilgi sunulamaz ve üye olunamaz. 18 yaşın altındaki yetkin olmayan kişiler yürürlükteki kanun izin vermedikçe, bahsedilen türde bir izin olmadan bu sitede üyelik, alışveriş vb. herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Sitenin % 100 doğru bilgi verdiği ve bu bilgilerin Aracımo’yu bağladığı iddiasında bulunulamaz. Site üzerinden herhangi bir şekilde bir başka kullanıcı ile temasa geçilmesi halinde bunun sonuçlarından Aracımo lehine ya da aleyhine bir sonuç çıkarılamaz.

Site aracılığıyla suç teşkil eden, yasal açıdan takip gerektiren, ulusal ya da uluslararası düzeyde yasal mevzuata aykırı bir durum yaratan, teşvik eden veya neden olan, her türlü tehditkâr, rahatsız edici beyan, hakaret, küfür, iftira, küçük düşürücü, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı bilgi postalamak ya da sair şekilde iletmek yasaktır.

Kişilik hakkını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları ile tüm fikri haklar dâhil olmak üzere sair yasal hakları ihlal eden eylemler ile sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden yazılı izin almaksızın kullanılan içerikler kesinlikle yasaktır

www.aracimo.com’dan yollandığı iddia olunarak istenen kişisel ve gizli bilgilerin açıkça tarafınızdan beyan olunmasından dolayı oluşan zararlardan hiçbir şekilde Aracımo sorumlu tutulamaz. Aslolan kullanıcıların kendilerinden istenen bilgileri talep edenin Aracımo olup olmadığını ve istenen bilgilerin gerçekten gerekli olup olmadığını denetlemeleri, bu bilgileri sadece Aracımo tarafından gerçekten istendiğine kanaat getirmelerinin objektif olarak kabul edilebileceği durumlarda bunları en yüksek güvenlik ve şifreleme metodu ile sunmalarıdır.

Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal çelişkiye neden olmadan yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi herhangi bir sebeple uygulanamaz hale gelirse, bu durum anlaşmanın diğer hükümlerinin Aracımo ve kullanıcı arasında uygulanmasına engel teşkil etmez.

Aracımo dilediği zaman, bildirimde bulunmadan bu Kullanım Koşulları, Gizlilik veya Güvenlik ilkelerini tek taraflı olarak değiştirebilir; bu siteye ya da bu sayfalara erişimi değiştirebilir ya da kaldırabilir.