Ön Bilgilendirme Formu

  1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

ARACIMO TEKLİF HİZMETLERİ A.Ş.

Veysel Karani Mahallesi, Kanuni Cd. No:6, 34885 Sancaktepe/İstanbul

0549 770 72 22

www.aracimo.com

  1. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE KULLANIMI

Kullanıcı, Aracımo sayfası vasıtasıyla tercih ettiği aracın özelliklerini seçerek teklif talebini oluşturur. Üye teklif hizmetini satın alma işlemini tamamladığı takdirde Aracımo, Kurumsal Üyelerine bu teklif talebini iletir.

Kurumsal Üye/Üyeler, kendi insiyatifleri doğrultusunda Aracımo sayfası içerisinde belirlenen alanlara giriş yaparak ilgili araç hakkında gerekli bilgileri ve teklifini girdikten sonra ortalama 1 iş günü sonrasında Üye’ye bu bilgiler iletilir.

Üye, satın aldığı teklif hizmetine ait ücreti (zaman zaman Aracımo tarafından güncellenebilecektir) ödediğinde www.aracimo.com adresinde ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde gelen teklifleri görüntüleyebilecek ve teklif veren kurumsal üyelere ulaşabilecektir. Aracımo içerisinde sunduğu İçerikleri değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

Aracımo vasıtasıyla iletilen tekliflerle ürün satışı için herhangi bir taahüt içermez. Aracımo’nun iletilen tekliflerde bir dahiliyeti veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu ve sair nedenlerle Aracımo’dan hiçbir ad altında hak veya alacak talep edemez.

İçerik’in Aracımo’nun zararına veya hukuka aykırı kullanımının önlenmesi için Aracımo tarafından gerekli görülen sair durumlarda hizmetin teknik kullanım kriterleri değiştirilebilmektedir.

  1. MAL/HİZMETİN FİYATI

Mobil ödeme seçilmesi halinde: teklif başında tahsil edilecek hizmet bedeli 100 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir). GSM operatörü abonelerinin ön ödemeli ya da faturalı hatlarını kullanarak, onay vermek suretiyle bazı servis ya da ürün bedellerinin cep telefonu faturalarına yansıması ya da hatlarında mevcut TL bakiyelerinden düşülmesi şeklindeki ödeme yöntemidir.

Banka veya kredi kartıyla ödeme seçilmesi halinde: teklif başında tahsil edilecek hizmet bedeli 100 ₺’dir (Tüm vergiler dâhildir).

Üye’nin her oluşturduğu teklif başına tekrar hizmet bedeli olan 100 ₺’nin ödemesi gerekmektedir (Tüm vergiler dâhildir).

Müşteri memnuniyeti adına kullanıcı yapmış olduğu ödemeyi koşulsuz şartsız bir şekilde www.aracimo.com websitesi üzerinden ilgili yönlendirmeleri takip ederek veya iletişim bilgilerinden Aracımo’yla iletişime geçerek bu hakkı talep edebilir.

Aracımo, bir sonraki tekliften itibaren geçerli olmak üzere, her zaman hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

  1. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, Üye’nin işleme onay verip mesafeli sözleşmeyi kabulü ardından ödemenin tahsil edildiği andan itibaren ortalama 1 iş günü sonrasında, Kurumsal Üye’lerin vereceği teklifleri içerir şekilde elektronik ortamda teslim edilmektedir. Üye, www.aracimo.com adresine Üyelik bilgileriyle giriş yaparak belirlenen süre sonrasında kendisi için verilen teklifleri görebilir.

Üye tarafından oluşturulan araç için teklif toplama sürecinde; piyasa koşulları sebebiyle teklifin toplanamaması, verilen teklifin geçerli olmaması gibi durumlar oluşabilir. Bu sebeple Aracımo herhangi bir ek yükümlülük altında tutulamaz, Kurumsal Üye’lerin vermiş olduğu bilgiler sebebiyle Aracımo’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin gelen tekliflerden memnun olmaması durumunda kendisinden teklif araştırması öncesinde tahsil edilen bedel koşulsuz ve şartsız olarak kendisine iade edilir.

 

Hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, internette yaşanan kesintiler, arızalar, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak aksama ve güvenlik problemleri, genel elektrik kesintisi, savaş, terör eylemleri, ambargo, doğal afet, yangın, sel, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşması gibi Aracımo’nun makul kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, Aracımo yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Aracımo için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aracımo’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

  1. CAYMA HAKKI

Müşteri memnuniyeti adına kullanıcı yapmış olduğu ödemeyi koşulsuz şartsız bir şekilde www.aracimo.com websitesi üzerinden ilgili yönlendirmeleri takip ederek veya iletişim bilgilerinden Aracımo’yla iletişime geçerek bu hakkı talep edebilir.

  1. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Üye, aldığı hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini 0549 770 72 22 nolu çağrı merkezi veya www.aracimo.com adresi üzerinden iletebilir.Üye’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Aracımo bahsi geçen hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Üye’nin beklentilerine daha uygun hizmetler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği üye kişisel verilerini, Aracımo Üye’liği çerçevesinde ve www.aracimo.com internet adresinde yer alan Aydınlatma İlkeleri’ne uygun olarak, Websitesi ve/veya çağrı merkezi üzerinden işleyecek, aktarabilecek, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilecektir. Üye, mesafeli sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılmasına ve profillenmesine icazet etmiş sayılır. Üye “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Aracımo’nun işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye/ İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. Üye KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Aracımo’dan info@aracimo.com elektronik posta adresinden talep edebilecektir. Söz konusu itiraz haklarına ilişkin aydınlatma metni www.aracimo.com adresinde yayınlanmaktadır.

Aracımo, Üye tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için Kullanıcı talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Aracımo’ya göndermelidir. Talebin Aracımo tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Üye cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.